Dokumentation af længden af diverse danske fjorde

Opdateret 21-7-2019 9.35

Princippet for længden:
Den korteste rute fra bunden af fjorden, til man når åbent hav, uden at krydse land.

Denne metode kan meget nemt anvendes på alle danske fjorde og er meget veldefineret.
Det mest upræcise er, hvor fjord går over i åbent hav.
For nogle fjorde er det ret nemt at se, for andre er det sværere.

Fjord Længde
Roskilde Fjord til Kattegat 48,8 km
Isefjorden inkl. den tørlagte Lammefjord 42,2 km
Roskilde Fjord til Sølager/Kulhuse 41,5 km
Isefjorden 37,0 km
Mariager Fjord 35,0 km

Regneark med koordinater

Roskilde Fjord / Isefjord:


Mariager Fjord: